יום בחייו של יועץ עסקי

יום בחייו של יועץ עסקי By Yohan Albo Facebook Google+ Twitter LinkedIn יום “טיפוסי” בחייו של יועץ עסקי לא באמת קיים. כל יום הוא ייחודי, ורווי אתגרים ובעיות עסקיות שונות. יום בחייו של יועץ עסקי תלוי בסוג הפרויקט והשלב בפרויקט. עם זאת, יש כמה פעילויות אשר חוזרות מידי יום. תכנון היום לדון בסדרי העדיפויות של … Read more

What is the usual day of a Management Consultant?

What is the usual day of a Management Consultant? By Yohan Albo Share it Facebook Google+ Twitter LinkedIn The ‘typical’ day of a management consultant does not really exist. Every day is unique and replete with challenges and real business problems. Rather, a management consultant’s day fluctuates based, among other things, on the type of … Read more

Quelle est la journée type d’un Consultant ?

Quelle est la journée type d’un Consultant ? Par Yohan Albo Facebook Google+ Twitter LinkedIn La journée ” typique ” d’un consultant en gestion n’existe pas vraiment. Chaque jour est unique et rempli de défis et de vrais problèmes opérationnels. La journée fluctue en fonction, entre autres, du type de projet et des phases de … Read more

Skip to content