יום בחייו של יועץ עסקי

יום בחייו של יועץ עסקי By Yohan Albo Facebook Google+ Twitter LinkedIn יום “טיפוסי” בחייו של יועץ עסקי לא באמת קיים. כל יום הוא ייחודי, ורווי אתגרים ובעיות עסקיות שונות. יום בחייו של יועץ עסקי תלוי בסוג הפרויקט והשלב בפרויקט. עם זאת, יש כמה פעילויות אשר חוזרות מידי יום. תכנון היום לדון בסדרי העדיפויות של … Read more

Quelle est la journée type d’un Consultant ?

Quelle est la journée type d’un Consultant ? Par Yohan Albo Facebook Google+ Twitter LinkedIn La journée ” typique ” d’un consultant en gestion n’existe pas vraiment. Chaque jour est unique et rempli de défis et de vrais problèmes opérationnels. La journée fluctue en fonction, entre autres, du type de projet et des phases de … Read more

Comment un Consultant en gestion peut-il aider votre entreprise ?

Comment un Consultant en gestion peut-il aider votre entreprise ? L’industrie du consulting se chiffrait à plus de 55 milliards de dollars en 2015 rien qu’aux États-Unis et à environ 550 millions de dollars en Israël en 2017. Cela représente des sommes colossales. Et il est évident qu’une partie de cet argent est gaspillé, ce … Read more

? איך יועץ עסקי יכול לעזור לעסק שלך

איך יועץ עסקי יכול לעזור לעסק שלך ? By Yohan Albo Share it Facebook Google+ Twitter LinkedIn ענף הייעוץ העסקי היה שווה יותר מ -55 מיליארד דולר ב -2015 בארה”ב לבדה, וכ-550 מיליון דולר בישראל ב -2017. זה הרבה כסף. וכמובן, חלק מזה הולך לפח, מה שהופך את זה חיוני יותר עבור עסקים להבין כיצד … Read more

Pour quels types de cabinet de conseil souhaiteriez-vous travailler ?

Pour quels types de cabinet de conseil souhaiteriez-vous travailler ? En supposant que vous voulez faire carrière dans le conseil, il ne s’agit pas seulement de postuler à toutes les entreprises qui se présentent comme une société de conseil. Il s’agit plutôt de rechercher d’abord quel type de cabinet-conseil vous intéresse le plus.   Le … Read more

? באיזה סוג של חברת ייעוץ אתה רוצה לעבוד

באיזה סוג של חברת ייעוץ אתה רוצה לעבוד ? By Yohan Albo Share it Facebook Google+ Twitter LinkedIn בהנחה שאתה רוצה קריירה בייעוץ, זה לא רק לשלוח קורות חיים לכל חברה אשר מתייגת עצמה כחברת “ייעוץ”. במקום זאת, עליך לחקור באיזה סוג של חברת ייעוץ אתה הכי רוצה לעבוד.  ייעוץ היא תעשייה אשר גודלת בעקביות, … Read more

Quels sont les principaux types de Consulting ?

Quels sont les principaux types de Consulting ? Il existe de nombreux types de consultants, mais comme le dit Marylin Suttle tous tous les bons consultants vont d’abord “rechercher les qualités positives dans le comportement négatif de leurs clients“.   Voici un aperçu des différents types de consultants que les entreprises peuvent engager pour obtenir … Read more

? מהם הסוגים העיקריים של חברות ייעוץ

מהם הסוגים העיקריים של חברות ייעוץ ? ישנם סוגים רבים של יועצים, אבל כל יועצים טובים יהיו, כמו מרילין סאטל קובע, “חפש את התכונות החיוביות של התנהגותם השלילית של הלקוחות שלהם”. הנה מבט על סוגים שונים של יועצים זמינים עבור ארגונים לשכור עבור ייעוץ: יועץ אסטרטגיה יועץ אסטרטגיה הוא יועץ המתמקד בתחומים אסטרטגיים של חברה … Read more

Quel type de consultant votre entreprise devrait-elle choisir ?

Quel type de consultant votre entreprise devrait-elle choisir ? Trop d’entreprises ne sont pas prêtes à embaucher des consultants et à leur demander conseil lorsque c’est nécessaire. Par nature, les entrepreneurs sont autonomes. Ils ont lancé l’entreprise et ils imaginent son évolution et savent exactement comment mener leur entreprise au succès. Cependant, en réalité, il … Read more

? איזה סוג של יועץ עסקי כדאי לעסק שלך לבחור

איזה סוג של יועץ עסקי כדאי לעסק שלך לבחור ? By Yohan Albo Share it Facebook Google+ Twitter LinkedIn עסקים רבים מדי לא מוכנים לשכור יועצי עסקי ולבקש את עצתו כאשר הם זקוקים לעזרה. מטבע הדברים, יזמים  הם עצמאיים. הם פתחו את החברה והם רואים את עתידה, וכפי הנראה הם יודעים בדיוק איך לגרום לחברה … Read more

Skip to content