?מהי חברת ייעוץ עסקי בוטיק

Boutique Consulting Firm boarding room

מהי חברתייעוץ עסקי בוטיק? חברת ייעוץ עסקי בוטיק, בהשוואה לחברת ייעוץ עסקי גדולה כגון BAIN או BCG, היא למעשה חברה קטנה יותר,ממוקדת יותר, יעילה יותר וזולה יותר. המונח ‘בוטיק’ מתייחס בדרך כלל לחנות או לעסקים קטנים, אך בהקשר של חברות ייעוץ, יש לה קשר יותר עם המיקוד העיסקי של החברה ולא עם הגודל האמיתי שלה. … Read more

Skip to content